Kategoritë B dhe C

Kategoria B

Lejohet të drejtosh mjet motorik me masë maksimale të autorizuar jo më të madhe se 3500 kg dhe ...
Awesome Image
Awesome Image

Kategoria C

Në kategorinë “C” bien nje grup tjetër e mjeteve nga ajo e kategorisë “D” pësha totale e të ...
Awesome Image
Awesome Image