Teste teorike online për marrjen e lejes së drejtimit të mjetit në Maqedoni të Veriut.
Pyetjet me përgjigje dhe të drejtën e autorësisë e ka ekskluzivisht Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë Veriore. Këto pyetje janë të publikuara në web faqen e Ministrisë, qasja në të cilin është falas.
Kat. B
Test i rastit
Pyetja:
Pikë:

Rezultati

Pikët e lejuara negative -
Pikët e juaja negative -
Rezultati -